TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ
ANABİLİM DALLARI
Bilgisayar Bilimleri Anabilim Dalı
Doç. Dr. Şakir TAŞDEMİR (Ana Bilim Dalı Başkanı)
Dr. Öğr. Üyesi Humar KAHRAMANLI
Dr. Öğr. Üyesi Tahir SAĞ
Dr. Öğr. Üyesi Selahattin ALAN
Arş. Gör. Burak TEZCAN

 

Bilgisayar Yazılımı Anabilim Dalı
Doç. Dr. Adem Alpaslan ALTUN (Ana Bilim Dalı Başkanı)
Dr. Öğr. Üyesi İlker Ali ÖZKAN
Dr. Öğr. Üyesi Murat KÖKLÜ
Arş. Gör. Erdem AĞBAHÇA
Arş. Gör. Kübra UYAR

 

Bilgisayar Donanımı Anabilim Dalı
Prof. Dr. Fatih BAŞÇİFTÇİ (Ana Bilim Dalı Başkanı)
Dr. Öğr. Üyesi Gül Nihal GÜĞÜL
Arş. Gör. Züleyha YILMAZ
© TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ