TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ
MTOK TEMEL BİLİMLER HAZIRLIK SINIFI EĞİTİMİ

YÖK 08.12.2017 tarih ve 75850160-301.01.01-E.84707 sayılı yazısı :

Teknoloji Fakültesi MTOK programlara meslek liselerinden gelen adaylara lisans eğitimi öncesi bir yıl
temel bilimler hazırlık sınıfı eğitimi verilmekte olup diğer programlara ise genel lise mezunları kabul
edildiği için bu eğitim verilmediğini, 2017 ÖSYS’de MTOK kontenjanı dolmadığında genel lise
mezunlarının bu kontenjanlara yerleştirilmesi karara bağlandığını, bu çerçevede MTOK kontenjanına
genel lise mezunlarından yerleşen öğrencilerin temel bilimler hazırlık sınıfı eğitimi alıp almayacağı
hususu 22/11/2017 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında incelenmiş ve 2547 sayılı
Kanun’un 45 inci maddesi uyarınca, Teknoloji Fakültesi MTOK kontenjanlarına mesleki ve teknik
ortaöğretim kurumları dışında yerleşen adaylar için yükseköğretim kurumları tarafından muafiyet
sınavı yapılmasına ve sınavda başarılı olamayan adayların temel bilimler hazırlık sınıfı eğitimi
almalarına karar verilmiştir.

© TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ